• Q: ข้อกำหนดในการขอวีซ่านักเรียนนิวซีแลนด์มีอะไรบ้าง ?
 • A: จดหมายตอบรับจากสถาบันที่ได้รับการรับรองจาก NZQA หลักฐานแสดงว่ามีเงินทุนเพียงพอสำหรับค่าครองชีพ ตั๋วไปกลับหรือเงินทุนในการซื้อ และหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ อาจจำเป็นต้องมีใบรับรองสุขภาพ
 • Q: สามารถทำงานโดยใช้วีซ่านักเรียนในนิวซีแลนด์ได้หรือไม่ ?
 • A: ใช่ วีซ่านักเรียนส่วนใหญ่อนุญาตให้คุณทำงานได้สูงสุด 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ในระหว่างปีการศึกษาและเต็มเวลาในช่วงวันหยุดที่กำหนด
 • Q: การเรียนที่นิวซีแลนด์มีค่าใช้จ่ายเท่าไร ?
 • A: ค่าเล่าเรียนจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสถาบันและโปรแกรม นอกจากนี้นักเรียนยังต้องจัดสรรงบประมาณสำหรับค่าครองชีพ ที่พัก และประกันสุขภาพอีกด้วย
 • Q: นักเรียนต่างชาติจำเป็นต้องมีประกันสุขภาพหรือไม่ ?
 • A: ใช่ นักเรียนต่างชาติจะต้องมีประกันสุขภาพและประกันการเดินทางที่ถูกต้องในขณะที่ศึกษาอยู่ในนิวซีแลนด์
 • Q: สามารถอยู่ในนิวซีแลนด์หลังจากสำเร็จการศึกษาได้หรือไม่ ?
 • A: คุณสามารถสมัครวีซ่าทำงานหลังเรียนจบได้ ซึ่งจะอนุญาตให้คุณอยู่และทำงานในช่วงระยะเวลาหนึ่งหลังจากสำเร็จการศึกษา ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของคุณ
 • Q: ข้อกำหนดภาษาอังกฤษมีอะไรบ้าง ?
 • A: กรณีไม่ใช่เจ้าของภาษาจะต้องแสดงหลักฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ โดยทั่วไปผ่านการทดสอบเช่น IELTS หรือ TOEFL
 • Q: นิวซีแลนด์ปลอดภัยแค่ไหนสำหรับนักเรียนต่างชาติ ?
 • A: โดยทั่วไปแล้ว นิวซีแลนด์ถือว่าปลอดภัยมาก โดยมีอัตราการเกิดอาชญากรรมต่ำ และมีบรรยากาศที่เป็นกันเองและเป็นมิตร
 • Q: มีทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนต่างชาติในนิวซีแลนด์หรือไม่ ?
 • A: มี มหาวิทยาลัยและองค์กรภายนอกหลายแห่งเสนอทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ซึ่งสามารถช่วยเรื่องค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพได้ ทุนการศึกษาเหล่านี้มักจะมีการแข่งขันสูงและขึ้นอยู่กับผลการเรียนหรือเกณฑ์เฉพาะ
 • Q: นักศึกษามีทางเลือกที่พักอะไรบ้าง ?
 • A: ตัวเลือกต่างๆ ได้แก่ หอพักมหาวิทยาลัย ที่พักส่วนตัว โฮมสเตย์ และการเช่าอพาร์ทเมนต์หรือบ้าน
 • Q: แนวทางการเลือกมหาวิทยาลัยหรือสถาบันภาษาในนิวซีแลนด์ได้อย่างไร ?
 • A: พิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น คุณภาพของสถาบัน หลักสูตรที่เปิดสอน สถานที่ตั้ง สิ่งอำนวยความสะดวก บริการสนับสนุนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ และค่าเล่าเรียน