top of page
ค้นหา

สิ่งของห้ามนำเข้าประเทศออสเตรเลีย!การจะเดินทางเข้าประเทศออสเตรเลียนั้นต้องผ่านการตรวจตราอย่างเข้มงวด หากใครจะเดินทางเข้าประเทศออสเตรเลีย จำเป็นจะต้องตรวจสอบสิ่งของที่นำไปด้วยอย่างละเอียดค่ะ


แน่นอนว่าสารเสพติด อาวุธ และวัตถุอันตรายเป็นสิ่งต้องห้ามอันดับแรกที่ห้ามนำเข้าประเทศออสเตรเลีย แต่จะมีอะไรอีกบ้างที่นักเรียนไม่สามารถนำเข้าประเทศออสเตรเลียได้ค่ะ


เพื่อป้องกันการนำเข้าแมลง หรือโรคที่อาจยังไม่เคยมีในประเทศออสเตรเลีย ส่วนเมล็ดพันธุ์นั้นต้องสำแดงให้เจ้าหน้าที่ หากตรวจสอบแล้วอนุญาตนำเข้าได้ และบรรจุให้เรียบร้อย พร้อมทั้งมีชื่อทางพันธุศาสตร์กำกับ


ส่วนยาใช้ประจำตัวให้มีใบสั่งยาจากแพทย์เท่านั้นจึงจะนำเข้าประเทศออสเตรเลียได้ค่ะ


หากไม่แน่ใจว่าสิ่งของที่นำมาด้วยเป็นสิ่งของต้องห้ามหรือไม่ ให้นักเรียนสอบถาม และสำแดงให้เจ้าหน้าที่ก่อนเพื่อความปลอดภัย เพราะถ้าหากตรวจพบว่านำสิ่งของต้องห้ามเข้าประเทศออสเตรเลีย อาจถูกปรับสูงถึง $2600AUD และอาจถูกยกเลิกวีซ่า และถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าประเทศออสเตรเลียด้วยค่ะ.

.

.

(อ้างอิงจาก sydney.thaiembassy.org/th)

ดู 12 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page